STRAIGHT LACE FRONTAL
STRAIGHT LACE FRONTAL
STRAIGHT LACE FRONTAL
STRAIGHT LACE FRONTAL

STRAIGHT LACE FRONTAL

Regular price
$100.00
Sale price
$100.00

Grade 10A

Straight Lace Frontal. 

Straight & Silky with a natural Shine.